Rozšíření práva startu

Vedení sekce OB rozšířilo právo startu na MČR na krátké trati (rozšíření platí i pro nedělní závod Českého poháru) takto: startovat mohou závodníci narození v roce 2007, kteří mají pro rok 2010 licenci A. V kategoriích dorostu a juniorů bude dále na návrh jednotlivých TSM uděleno 25 divokých karet. Více ve Sdělení sekce OB 13/2021.