Covidová opatření – podmínky účasti

Vzhledem k aktuálním anti-covid opatřením bude účast na závodech umožněna pokud závodník / závodnice splní jednu z níže uvedených možností:

  • absolvoval/a nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  • absolvoval/a nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem
  • byl/a očkován/a proti onemocnění COVID-19 a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.“,
  • prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dnů,
  • a současně nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19.

Jednu z těchto možností vyplní účastníci ve formuláři čestného prohlášení, které odevzdají při vstupu na shromaždiště.

Případné změny budou obratem zveřejněny.