Aktualizace covidových opatření

V souladu s rozvolňováním protiepidimických opatření se upravují podmínky účasti na závodě následujícím způsobem:

  • Lze se prokázat antigenním testem provedeným u zaměstnavatele či ve škole.
  • Nelze se prokázat samotestem provedeným doma.
  • Vládou povolené testování při vstupu na akci (shromaždiště) je z organizačních důvodů možné jen ve velmi krajních případech a to vlastním schváleným antigenním testem. Obzvlášť v sobotu nemusíte z časových důvodů stihnout vstup do karantény.

Další opatření zůstávají v platnosti:

  • Bez vyplněného čestného prohlášení nebudete vpuštěni na shromaždiště.
  • Pro případnou kontrolu mějte připravené potvrzení o provedeném testování, očkování či prodělání nemoci.

Předem děkujeme za zodpovědný přístup!