Ukázky mapy

Zveřejňujeme ukázky mapy, mapovali Radim Ondráček a Ivo Habán. Jak je patrné, dominantou terénu je řada kamenných kup a hrází, odborně nazývané agrokupy/agrohaldy. Jsou výsledkem hospodářské činnosti z minulosti, kdy tyto oblasti sloužily především pro zemědělství a bylo nutné je zúrodnit sběrem četného kamení. Některé kupy dosahují výšky několika metrů, největší kamenné valy délky desítek metrů. Na mapě se také nachází pozůstatky osady Krondörfl, která postupně zanikla po odsunu sudetských Němců po druhé světové válce. Pod jižním okrajem mapy existovala další obec – Valbeřice (Walbergsdorf). O zániku osídlení v této oblasti si můžete poslechnout podcast Českého rozhlasu.

Starou mapu v kvalitním rozlišení si můžete prohlédnout zde.